×

Ronin

( Blockchain Service )

Ronin یک بلاک چین مبتنی بر EVM است که برای توسعه دهندگانی ساخته شده است که می خواهند بازی هایی با اقتصادهای متعلق به بازیکنان بسازند.

تاریخ پایان توکن
01/27/2022

NOT SET

از GOAL

تاریخ انقضای این توکن 01/27/2022

 • Ticker تیکر یا :
  RON
 • نوع توکن :
  ERC20
 • کل توکن ها :
  1,000,000,000
 • مرور کوتاه

 • قانون ico :
  کاربردی - سرمایه گذاری
 • اسکرین شات ها

  Ronin Info
  Ronin Tokenomics