×

نکته مهم : KingdomX در 2 فوریه یک پیشنهاد نگهدارنده قوی برگزار می کند. SHO در DAO Maker برگزار می شود.

KingdomX

( Gaming )

KingdomX یک میدان جنگ استراتژیک متا P2E است.

تاریخ پایان توکن
02/04/2022

$2,330,000

از $2,330,000

تاریخ انقضای این توکن 02/04/2022

 • Ticker تیکر یا :
  KT
 • نوع توکن :
  ERC20
 • قیمت توکن ico :
  1KT = 0.012 USD
 • کل توکن ها :
  1,000,000,000
 • مرور کوتاه

 • قانون ico :
  حاکمیتی(GOVERNANCE)
 • اسکرین شات ها

  KingdomX About
  KingdomX How It Works
  KingdomX Roadmap
  KingdomX Token Distribution
  KingdomX Token Release Schedule
  KingdomX Investors