×

نکته مهم : Creaton در 7 فوریه فروش توکن برگزار خواهد کرد. فروش توکن در Copper Launch انجام خواهد شد.

Creaton

( Platform )

Creaton یک پلتفرم ایجاد محتوای web3 و اولین در نوع خود است.

تاریخ شروع توکن
02/07/2022

RECEIVED

از 1,100,000

تاریخ انقضای این توکن

  • Ticker تیکر یا :
    CREATE
  • نوع توکن :
    ERC20
  • مرور کوتاه

  • قانون ico :
    سرمایه گذاری